Zakres usług

Wycena maszyn, urządzeń i środków technicznych.

Podstawowym celem wyceny maszyn, urządzeń, środków technicznych, linii produkcyjnych jest oszacowanie ich wartości rynkowej.

 • wartość rynkowa – to cena, jaką gotowy jest zapłacić potencjalny nabywca w przypadku, gdy zachodzą następujące czynniki: strony są niezależne, nie działają w sytuacji przymuszenia, znają okoliczności i cechy środka będącego obiektem transakcji oraz istnieje odpowiedni czas na podjęcie decyzji.

Istnieje kilka określeń wartości rynkowych stosowanych w zależności od celu, najważniejszymi są:

 • wartość rynkowa po zainstalowaniu – dotyczy wartości środków które są dostarczone, zainstalowane ale nie muszą być jeszcze uruchomione,
 • wartość rynkowa przy kontynuacji działania – wartość odnosząca się do środków które działają, będą działać w miejscu gdzie się znajdują,
 • wartość rynkowa likwidacyjna – najczęściej określana w sytuacji gdy podmiot zbywający jest zmuszony do sprzedaży i zbywa go w stanie i miejscu w jakim się znajduje,
 • wartość rynkowa przy sprzedaży wymuszonej – najczęściej dotyczy sprzedaży przetargowej (szybkie zbycie),
 • wartość rynkowa dla alternatywnego zastosowania – jest rodzajem wartości przy założeniu, że nabywca poniesie koszty związane z przeniesieniem maszyny na nowe miejsce użytkowania lub jej modernizacji po zmianie przeznaczenia,
 • wartość pozostałościowa – którą stanowi przewidywana cena ze sprzedaży środka technicznego, który nie nadaje się do dalszego użytku, ale ma elementy nadające się do wykorzystania,
 • wartość odtworzeniowa w warunkach rynkowych (quasi rynkowej) – ustalona zostaje o koszt odtworzenia pomniejszony o utratę wartości wynikającej z zużycia technicznego, funkcjonalnego i środowiskowego. Wartość ta znajduje zastosowanie dla maszyn, których jest brak we wtórnym obrocie a niezbędne jest wyznaczenie wartości najbardziej zbliżonej do wartości rynkowej
 • wartość złomu – cena odniesiona do ciężaru likwidowanej maszyny. Wymaga często jej demontażu i pocięcia na elementy. Należy tu uwzględnić ewentualne nakłady mogące przekroczyć przychód ze sprzedaży złomu.

Wycena dotyczy:

 • wycena maszyn, urządzeń i środków technicznych w tym linii technologicznych,
 • wycena środków trwałych i nietrwałych, urządzeń biurowych,
 • ustalenie wartości rynkowej pojazdów (pod kątem zakładów ubezpieczeń, likwidacji szkód, urzędów celnych, sprzedaży itd.);
 • wycena pojazdów specjalistycznych, sprzętu budowlanego, drogowego, suwnic itp.,
 • wyceny majątku w celu wejścia w spółkę, sprzedaży, odpisów amortyzacyjnych, windykacji długów, opłat skarbowych, postępowania spadkowego, na użytek sądów. Sporządzamy wyceny pod kredyt, wyceny pod leasing oraz wyceny do ubezpieczenia,
 • wyceny dla osób fizycznych i prawnych.

Wyceny nieruchomości 

Zdobyte doświadczenia w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami pozwalają nam podejmować się wyceny każdego rodzaju nieruchomości na terenie kraju.

Wyceniamy miedzy innymi:

 • Nieruchomości gruntowe niezabudowane,
 • Nieruchomości gruntowe zabudowane,
 • Nieruchomości mieszkaniowe,
 • Nieruchomości komercyjne,
 • Nieruchomości zurbanizowane,
 • Nieruchomości rolne,
 • Nieruchomości developerskie.

Wszystkie zlecenia wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polskimi standardami rzeczoznawców majątkowych, naszą najlepszą wiedzą i doświadczeniem, oraz poszanowaniem interesu klientów. Dla naszych stałych klientów tworzymy stosownie do ich potrzeb pakiety usług dodatkowych, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Wyceniamy między innymi na potrzeby:

 • Zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • Ustalenie ceny sprzedaży
 • Przekształceń własnościowych
 • Określenia wartości godziwej środków trwałych
 • Aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • Ustalenia wysokości odszkodowania
 • Ustalenia podstawy do naliczenia opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej

Naszymi klientami są zarówno klienci indywidualni, małe i średnie firmy, jak i duże przedsiębiorstwa, oraz ogólnopolskie instytucje finansowe. W dotychczasowym dorobku możemy pochwalić się wycenami wykonywanymi dla:

 • banków, instytucji finansowych
 • organów administracji rządowej i samorządowej
 • przedsiębiorstw produkcyjnych, telekomunikacyjnych, transportowych, logistycznych
 • sieci handlowych
 • przemysłu energetycznego i wydobywczego
 • przemysłu spożywczego i przetwórczego
 • spółdzielni i gospodarstw rolnych
 • sektora budowlanego.

Wyceny przedsiębiorstw

Wykonujemy wyceny przedsiębiorstwa na terenie całego kraju. Wyceniamy przedsiębiorstwa/spółki lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji. Zakres wyceny dostosowany jest do celu, w jakim jest ona sporządzona.

Przeprowadzamy wyceny dla potrzeb:

 • transakcji kupna/sprzedaży – zmiana właściciela,
 • łączenie się przedsiębiorstw , przekształceń i reorganizacji działalności,
 • fuzji i przejęć,
 • sporów gospodarczych,
 • wymogów rachunkowych (MSR/MSSF),
 • celów podatkowych,
 • wycena wkładów niepieniężnych (włączając w to zorganizowane części przedsiębiorstwa)

Analizy rynku nieruchomości

Ogólnopolski zasięg świadczonych usług pozwala nam na bieżące śledzenie rynku i zmian na nim zachodzących w ujęciu ogólnokrajowym.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 

Jednym z obszarów naszej aktywności jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Działamy pod marką „GRUPA WGN NIERUCHOMOŚCI”.  WGN to największy Koncern Obrotu Nieruchomościami w Polsce i jeden z największych w Europie. Działa od 24 lat i przez ten czas zdołał wypracować sobie stabilną pozycję na rynku międzynarodowym oraz zdobyć zaufanie klientów. WGN wraz partnerami współpracującymi stworzył Grupę WGN dysponującą profesjonalną kadrą z wieloletnim doświadczeniem. Grupa WGN to ponad 500 agentów, maklerów, doradców, analityków i prawników, w 76 biurach, działających na międzynarodowym rynku. Baza ofert nieruchomości WGN tworzy międzynarodowy system MLS-WGN, który jest dostępny na portalu www.wgn.pl, odwiedzanym w ciągu miesiąca przez około 0,3 miliona osób z całego świata oraz na specjalistycznym portalu nieruchomości inwestycyjnych www.com.refe.pl. WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości działa na rynku ostrowskim od 1996 roku. W swym dorobku ma już wiele transakcji kupna sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, wynajmu lokali użytkowych i mieszkaniowych. Jesteśmy członkami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, stosujemy Kartę Praw Klienta oraz System Jakości SJ Expert nadany nam przez PFRN.

Doradztwo inwestycyjne

Prowadzimy doradztwo inwestycyjne dla przedsiębiorców chcących inwestować na rynku nieruchomości. Nasze doświadczenie, oraz znajomość rynku nieruchomości i procesów na nim zachodzących pozwala nam wykonywać z powodzeniem usługi doradcze na terenie całego kraju. Doradzamy inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym jak korzystnie lokować kapitał w nieruchomościach. Pomagamy wybrać scenariusz inwestycji dostosowany do wymagań inwestora pod kątem czasu trwania oraz oczekiwanej stopy zwrotu. W każdym przypadku dążymy do zoptymalizowania obciążeń fiskalnych dla danego wariantu inwestycji.