Wyceny nieruchomości

WGN WYCENY przy Ostrowskim Centrum Nieruchomości jest godnym zaufania partnerem, w skład którego wchodzą kompetentni fachowcy specjalizujący się w wycenach maszyn, urządzeń, mega układów technicznych oraz wycen nieruchomości i przedsiębiorstw. W związku z uzyskanym przez nich wykształceniem kierunkowym, doświadczeniem i ukończonymi szkoleniami, rzetelnie, efektywnie i szybko przygotowują raporty z wycen/ opinii – w pełni zgodne z Standardem BOMIS-u i standardem zawodowym rzeczoznawców majątkowych. Tak przygotowane raporty są honorowane jako załączniki do formalnych umów i oficjalnych wniosków.

Wyceny nieruchomości
Zdobyte doświadczenia w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami pozwalają nam podejmować się wycen każdego rodzaju nieruchomości na terenie całego kraju.

Wyceniamy miedzy innymi:

  • Nieruchomości gruntowe niezabudowane,
  • Nieruchomości gruntowe zabudowane,
  • Nieruchomości mieszkaniowe,
  • Nieruchomości komercyjne,
  • Nieruchomości zurbanizowane,
  • Nieruchomości rolne,
  • Nieruchomości developerskie.

Wszystkie zlecenia wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polskimi standardami rzeczoznawców majątkowych, naszą najlepszą wiedzą i doświadczeniem, oraz poszanowaniem interesu klientów. Dla naszych stałych klientów tworzymy stosownie do ich potrzeb pakiety usług dodatkowych, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Wyceniamy między innymi na potrzeby:

  • Zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
  • Ustalenie ceny sprzedaży
  • Przekształceń własnościowych
  • Określenia wartości godziwej środków trwałych
  • Aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
  • Ustalenia wysokości odszkodowania
  • Ustalenia podstawy do naliczenia opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej
  • Ustalenia wynagrodzeń i odszkodowań za ustanowienie służebności przesyłu itp.

Naszymi klientami są zarówno klienci indywidualni, małe i średnie firmy, jak i duże przedsiębiorstwa, oraz ogólnopolskie instytucje finansowe. W dotychczasowym dorobku możemy pochwalić się wycenami wykonywanymi dla:

  • banków, instytucji finansowych
  • organów administracji rządowej i samorządowej
  • przedsiębiorstw produkcyjnych, telekomunikacyjnych, transportowych, logistycznych
  • sieci handlowych
  • przemysłu energetycznego i wydobywczego
  • przemysłu spożywczego i przetwórczego
  • spółdzielni i gospodarstw rolnych
  • sektora budowlanego.

Cały czas rozwijamy swój warsztat zawodowy, aby zadowolić naszych Klientów. Gwarantujemy szybką i indywidualną realizację każdego zlecenia.
Skorzystaj z naszej oferty i przekonaj się jak będzie wyglądała współpraca z nami.